ESPI 4/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 24 stycznia 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia i nabycia przez podmiot zależny od Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby blisko z nim związane, na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych, akcji Internet Media Services S.A. w okres ie od 20.11.2013 r. do 22.01.2014 r., w tym :
– zbycia 20 026 szt. akcji Spółki
– nabycia 4 101 szt. akcji Spółki.
Powyższe transakcje następowały w dniach:
20.11.2013 r. nabycie 1 500 akcji Spółki po cenie 1,31 zł,
20.11.2013 r. nabycie 2 000 akcji Spółki po cenie 1,32 zł,
12.12.2013 r. zbycie 1 461 akcji Spółki po cenie 1,67 zł,
27.12.2013 r. nabycie 601 akcji Spółki po cenie 1,47 zł,
15.01.2014 r. zbycie 1 630 akcji Spółki po cenie 1,67 zł,
17.01.2014 r. zbycie 4 900 akcji Spółki po cenie 1,67 zł,
20.01.2014 r. zbycie 10 500 akcji Spółki po cenie 1,74 zł,
21.01.2014 r. zbycie 1 500 akcji Spółki po cenie 1,89 zł,
22.01.2014 r. zbycie 35 akcji Spółki po cenie 1,94 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY