ESPI 33/2016/k Wypłata dywidendy

Zarząd IMS S.A. niniejszym koryguje omyłkę pisarską w temacie raportu bieżącego nr 33/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. W temacie raportu było: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe a powinno być: Wypłata dywidendy W pozostałym zakresie treść raportu nie ulega zmianie.

ESPI 33/2016/k Wypłata dywidendy

PODOBNE ARTYKUŁY