ESPI 3/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. na dzień 17 lutego 2014 r.

Zarząd Internet Media Services SA z siedzibą w Warszawie, w oparciu o Art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 lutego 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 366 o godzinie 12:00.

Zarząd IMS SA przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał, wzór pełnomocnictwa, oraz załącznik do uchwały nr 4. W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że uchwała nr 7 zawiera proponowane zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 8 – tekst jednolity Statutu.

PODOBNE ARTYKUŁY