ESPI 25/2014 Zakończenie transzy skupu akcji własnych

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 21 października br. otrzymał informację od Copernicus Securities S.A. o zakończeniu I transzy uchwalonego przez Zarząd 31 lipca br.programu skupu akcji własnych.

Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 r. W ramach tej transzy, w okresie 18 sierpnia – 21 października br., Spółka nabyła za pośrednictwem Copernicus Securities S.A. 205 408 akcji własnych po średniej cenie 2,04 zł. Koszty skupu w tej transzy wyniosły 0,8 tys. zł. Celem nabycia akcji, zgodnie z w/w uchwałą NWZA, jest ich umorzenie. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 4 108,16 zł (0,02 zł każda akcja). Akcje te stanowią 0,61% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 205 408 głosów na WZA (0,61% wszystkich głosów).
Wraz z akcjami nabytymi w czerwcu br. (Spółka informowała o tym komunikatem EBI nr 33/2014 z 30 czerwca 2014 r.), Emitent posiada łącznie 393 442 akcje własne o łącznej wartości nominalnej 7 868,84 zł, stanowiące 1,16% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniające do 393 442 głosów na WZA (1,16% wszystkich głosów). Wszystkie skupione akcje podlegać będą umorzeniu.

PODOBNE ARTYKUŁY