ESPI 21/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 27 sierpnia 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia i nabycia przez: Członka Rady Nadzorczej Spółki, podmiot zależny od Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby blisko z nim związanej akcji Internet Media Services S.A. w okresie od 08.08.2014 r. do 26.08.2014 r., w tym :
– zbycia 19.720 szt. akcji Spółki
– nabycia 9.700 szt. akcji Spółki.

PODOBNE ARTYKUŁY