ESPI 18/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 4 sierpnia 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowym i od członka zarządu spółki zależnej mającego stały dostęp do informacji poufnych.

Zawiadomienie dotyczy transakcji kupna 52 600 szt. akcji Internet Media Services S.A. oraz transakcji sprzedaży 40 000 szt. akcji Internet Media Services S.A. w okresie od 09.01.2014 r. do 29.07.2014 r.,
Powyższe transakcje następowały w dniach:
09.01.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 500 akcji Spółki po cenie 1,59 zł,
09.01.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 200 akcji Spółki po cenie 1,59 zł,
27.02.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 300 akcji Spółki po cenie 1,80 zł,
27.02.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 500 akcji Spółki po cenie 1,79 zł,
27.02.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 500 akcji Spółki po cenie 1,80 zł,
27.02.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 500 akcji Spółki po cenie 1,79 zł,
27.02.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 100 akcji Spółki po cenie 1,80 zł,
02.07.2014 r. nabycie w obrocie poza sesyjnym w trybie transakcji objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego (zatwierdzonego przez NWZA w dniu 09.01.2013 r.) 50 000 akcji Spółki po cenie 0,02 zł,
29.07.2014 r. sprzedaż w obrocie poza sesyjnym na podstawie umowy cywilnoprawnej 40 000 akcji Spółki po cenie 1,47 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY