ESPI 15/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 29 lutego 2016 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu Spółki – Pana Dariusza Lichacza.

Zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży 46 315 (słownie: czterdziestu sześciu tysięcy trzystu piętnastu) sztuk akcji IMS S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych przeprowadzonych na rynku regulowanym GPW od dnia 04.01.2016 r. do dnia 26.02.2016 r., które następowały w dniach:

  • 04.01.2016 r. sprzedaż 37 akcji Spółki po cenie 2,03 zł,
  • 05.01.2016 r. sprzedaż 100 akcji Spółki po cenie 2,01 zł,
  • 05.01.2016 r. sprzedaż 5 450 akcji Spółki po cenie 1,96 zł,
  • 25.02.2016 r. sprzedaż 18 428 akcji Spółki po cenie 1,99 zł,
  • 25.02.2016 r. sprzedaż 1 210 akcji Spółki po cenie 1,98 zł,
  • 25.02.2016 r. sprzedaż 145 akcji Spółki po cenie 1,97 zł,
  • 25.02.2016 r. sprzedaż 18 645 akcji Spółki po cenie 1,96 zł,
  • 26.02.2016 r. sprzedaż 300 akcji Spółki po cenie 2,06 zł,
  • 26.02.2016 r. sprzedaż 2 000 akcji Spółki po cenie 2,03 zł.

ESPI 15/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

PODOBNE ARTYKUŁY