ESPI 11/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internet Media Services S.A. w dniu 04.06.2014 r.

Zarząd Internet Media Services S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 04.06.2014 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
1) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji na WZA: 5 300 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5 300 000, co uprawniało do 44,58% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 15,93% ogólnej liczby głosów;
2) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji na WZA: 2 984 950, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2 984 950, co uprawniało do 25,11% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,97% ogólnej liczby głosów;
3) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji na WZA: 1 999 895, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 999 895, co uprawniało do 16,82% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,01% ogólnej liczby głosów;
4) Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje Sp. z o.o. – liczba posiadanych akcji na WZA: 964 565, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 964 565, co uprawniało do 8,11% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 2,90% ogólnej liczby głosów.

PODOBNE ARTYKUŁY