Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29.06.2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz

Projekty uchwał na ZWZ – pobierz

Załącznik do Uchwały nr 22 ZWZ – Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020 – pobierz

Załącznik do Uchwały nr 22 ZWZ – Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020 – pobierz

Treść uchwał podjętych przez ZWZ 29.06.2021 r. – pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok – pobierz

PODOBNE ARTYKUŁY