Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz

Projekty uchwał na ZWZ – pobierz

Załącznik do Uchwały nr 23 ZWZ – Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 rok – pobierz

Załącznik do Uchwały nr 23 ZWZ – Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 rok – pobierz

Zmiany w Statucie IMS S.A. – pobierz

Treść uchwał podjętych przez ZWZ 28.06.2023 r. – pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok – pobierz

Recommended Posts