ESPI RS 2018 Skonsolidowany raport roczny Grupy IMS za 2018 rok

List Prezesa Zarządu

Sprawozdanie Finansowe skonsolidowane Grupy IMS 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Grupy IMS za 2018 r.

Sprawozdanie z badania Grupy IMS za 2018 r.

Oświadczenie zarządu

Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Oświadczenie Rady Nadzorczej

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2018 rok

Recommended Posts