ESPI R 2018 Raport roczny IMS S.A. za 2018 rok

List Prezesa Zarządu

Sprawozdanie Finansowe jednostkowe IMS za 2018 r.

Sprawozdanie z działalności IMS S.A. za 2018 r.

Sprawozdanie z badania IMS S.A. za 2018 r.

Oświadczenie zarządu

Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Oświadczenie Rady Nadzorczej

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2018 rok

Recommended Posts