ESPI 7/2021 Informacja o transakcji na akcjach Spółki

Raport: Informacja o transakcji na akcjach Spółki – POBIERZ

Zawiadomienie art. 19 MAR – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu 18 lutego 2021 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki dotyczącego zbycia akcji IMS S.A.

 

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu

Recommended Posts