ESPI 1/2024 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 10.01.2024 roku.

Raport: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 10.01.2024 roku. – POBIERZ

Treść uchwał podjętych przez NWZ 10.01.2024 r. – POBIERZ

Zmiany do Statutu wprowadzone przez NWZ 10.01.2024 r. – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 10.01.2024 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad NWZ, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a niepodjętych i nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do protokołu podczas obrad NWZ nie zgłoszono sprzeciwów.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

  • 19 ust. 1 pkt 6 oraz 7, 8, 9 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Recommended Posts