ESPI 39/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Raport: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – POBIERZ
Zawiadomienie W. Piwocki art. 19 MAR – POBIERZ
Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 03 października 2023 r. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu IMS S.A. p. Wojciecha Piwockiego dotyczącego nabycia akcji Spółki.
Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Recommended Posts