ESPI 22/2015 Prognoza wyników na 2015 rok

ESPI 22/2015 Prognoza wyników na 2015 rok – pobierz

Prognoza wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2015 rok – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. przekazuje w załączeniu prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej IMS na 2015 rok.

Podstawa prawna szczegółowa: §5 ust. 1 pkt. 25) Rozporządzenia ws. Informacji bieżących i okresowych.

Recommended Posts