ESPI 20/2020 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

Raport: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje, że uległ zmianie termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku. Raport opublikowany zostanie 15 czerwca 2020 r., a nie jak Spółka pierwotnie informowała 28 maja 2020 r. (zg. z raportem bieżącym nr 1/2020 z 20 stycznia 2020 r.).


Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku ws. informacji bieżących i okresowych oraz § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 622).

PODOBNE ARTYKUŁY