ESPI 2/2024/K Korekta raportu – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 10.01.2024 roku

Raport: Korekta raportu – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 10.01.2024 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku niniejszym koryguje oczywistą omyłkę pisarską, która pojawiła się w treści wskazanego raportu.

Nieprawidłowo została wskazana liczba głosów, przysługujących z akcji posiadanych przez Akcjonariusza Pana Michała Kornackiego.

Prawidłowa liczba głosów z posiadanych akcji to 5.474.000 a nie jak wskazano w raporcie 55.474.000.

Poniżej Spółka przekazuje pełną treść skorygowanego raportu bieżącego:

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 10.01.2024 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

  • Dariusz Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6.368.820, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6.368.820, co uprawniało do 33,31% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 18,79% ogólnej liczby głosów;
  • Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.474.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.474.000, co uprawniało do 28,63% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,15% ogólnej liczby głosów;
  • CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 3.415.490, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 3.415.490, co uprawniało do 17,86% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 10,08% ogólnej liczby głosów;
  • Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.044.110, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.044.110, co uprawniało do 10,69% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,03% ogólnej liczby głosów.

Recommended Posts