ESPI 19/2020 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019

Raport: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019 – POBIERZ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020, Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie wniosku Zarządu w sprawie czasowego zawieszenia jej polityki dywidendowej.

Zgodnie z decyzją Zarządu – mając na względzie wystąpienie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 i wpływu tego stanu na działalność IMS S.A. – zawieszeniu ulega stosowana przez IMS S.A. polityka wypłaty dywidendy w odniesieniu do 2019 roku (dywidendy wypłacanej w 2020 roku).

Jednocześnie Rada Nadzorcza IMS S.A. wskazała, iż – ze względu na trudną do przewidzenia sytuację ogólnoekonomiczną – właściwym jest ponowne przeanalizowanie w terminie późniejszym, czy i ewentualnie w jakiej wysokości zostanie wydana przez Zarząd rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019. Rada Nadzorcza zarekomendowała Zarządowi IMS S.A. sformułowanie ponownego wniosku dotyczącego wypłaty dywidendy i tym samym podziału zysku za rok obrotowy 2019 w dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2020 roku.

PODOBNE ARTYKUŁY