ESPI 15/2020 Informacja ws. polityki dywidendowej

Raport: Informacja ws. polityki dywidendowej – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawieszeniu stosowanej przez Spółkę polityki dywidendowej w odniesieniu do roku 2019 (czyli do dywidendy wypłacanej w roku 2020). Zawieszenie stosowanej polityki dywidendowej wynika z szerzącej się pandemii koronawirusa i wpływem tej sytuacji na działalność Emitenta (Emitent informował o tym w raportach bieżących nr 12/2020 oraz 14/2020). Tym samym, Zarząd odwołuje rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy za rok 2019 opublikowaną raportem bieżącym nr 6/2020.

O tym, czy i ewentualnie w jakiej wysokości Zarząd będzie rekomendował wypłatę Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu („ZWZ”) dywidendy za rok 2019, Zarząd poinformuje w dniu zwołania ZWZ. Decyzja zależeć będzie od aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz przewidywaniach dotyczących sytuacji gospodarczej w przyszłości.

PODOBNE ARTYKUŁY