ESPI 11/2023 Podpisanie listu intencyjnego – aktualizacja informacji

Raport: Podpisanie listu intencyjnego – aktualizacja informacji – POBIERZ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2022 z 25 października 2022 roku, Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że strony listu intencyjnego wciąż prowadzą rozmowy na temat przyszłej współpracy. O ich zakończeniu Emitent poinformuje w osobnym raporcie.

Recommended Posts