ESPI 10/2023 Rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2022 rok

Raport: Rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2022 rok – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu (”ZWZ”) Spółki wypłatę dywidendy za 2022 rok w wysokości 20 gr/akcję. Ww. rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla Akcjonariuszy kwoty 6.458.817,20 zł. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z 30.05.2023 roku, to 6,5%. Dywidendą objętych będzie 32.294.086 akcji. Ww. rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS, mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między Akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej. W przypadku zatwierdzenia rekomendowanej dywidendy przez ZWZ, będzie to 11. rok z rzędu, w którym Spółka dzieli się zyskiem z Akcjonariuszami.

Recommended Posts