Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 31.07.2018 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz

Projekty uchwał na ZWZ – pobierz

Proponowane zmiany w Statucie – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ – pobierz

Treść uchwał podjętych przez NWZ – pobierz

Tekst jednolity Statutu IMS S.A. – pobierz

PODOBNE ARTYKUŁY