Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.01.2020 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz

Projekty uchwał na ZWZ – pobierz

Proponowane zmiany w Statucie – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ – pobierz

Treść uchwał podjętych przez NWZ – pobierz

Tekst jednolity Statutu – pobierz

PODOBNE ARTYKUŁY