Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 19.02.2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz

Projekty uchwał na ZWZ – pobierz

Proponowane zmiany w Statucie – pobierz

Załącznik do uchwały nr 5 – pobierz

Załącznik do uchwały nr 6 – pobierz

Załącznik do uchwały nr 7 – pobierz

Załącznik do uchwały nr 9 – pobierz

Załącznik do uchwały nr 4 – pobierz

Wzór pełnomocnictwa – pobierz

Treść uchwał podjętych przez NWZ – pobierz

Tekst jednolity Statutu IMS S.A. – pobierz

Zmiany w Statucie IMS S.A. – pobierz

Regulamin Rady Nadzorczej – tekst jednolity – pobierz

PODOBNE ARTYKUŁY