ESPI 61/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 61/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 27 listopada 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu Spółki – Pana Dariusza Lichacza.

Zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży 10 985 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) sztuk akcji IMS S.A. w trybie transakcji przeprowadzonych na rynku równoległym GPW, w dniu 24.11.2015 r.

Szczegóły powyższych transakcji:

  • sprzedaż 125 akcji Spółki po cenie 2,15 zł,
  • sprzedaż 2 875 akcji Spółki po cenie 2,14 zł,
  • sprzedaż 2 000 akcji Spółki po cenie 2,14 zł,
  • sprzedaż 3 870 akcji Spółki po cenie 2,14 zł,
  • sprzedaż 1 130 akcji Spółki po cenie 2,09 zł,
  • sprzedaż 985 akcji Spółki po cenie 2,09 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY