ESPI 54/2015 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia – aktualizacja informacji

ESPI 54/2015 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia – aktualizacja informacji – pobierz

W nawiązaniu do raportów nr 34/2014, 15/2015, 38/2015 oraz 47/2015, Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 29 października 2015 roku, na wniosek Pana Jacka Kwaśniaka oraz Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o.(„LabPi”), strony porozumienia dotyczącego projektu Funbox tj. IMS S.A., LabPi oraz Pan Jacek Kwaśniak, przedłużyły do dnia 30 listopada 2015 roku termin ostatecznych ustaleń i podpisania finalnej umowy inwestycyjnej. Wydłużenie terminu Pan Jacek Kwaśniak, większościowy udziałowiec i Prezes LabPi argumentuje zwiększoną ilością prac formalnych i organizacyjnych związanych z zamknięciem okresu realizacji projektu Funbox ze środków Unii Europejskiej, który to okres upływa z dniem 31 października 2015 roku.

PODOBNE ARTYKUŁY