ESPI 41/2015 Znacząca umowa

ESPI 41/2015 Znacząca umowa – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 6 lipca br. zawarte zostało kolejne zlecenie z domem mediowym ZenithOptimedia Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (na kwotę 15,5 tys. zł), natomiast w okresie od 22 października 2014 r. (ostatni raport informujący o znaczącej umowie z tym odbiorcą) do 6 lipca 2015 r., z tym domem mediowym Spółka zawarła szereg zleceń o łącznej wartości 1 869 tys. zł. Zlecenia dotyczą świadczenia przez Emitenta usług reklamowych audio i Digital Signage oraz zakupu przez Emitenta od ZenithOptimedia Group Sp. z o.o. usług pośrednictwa i raportu dotyczącego wydarzeń i trendów na rynku mediów i reklamy w 2014 roku. Warunki tych zleceń są typowe dla tego rodzaju usług na rynku. Zlecenia są standardowe dla działalności Emitenta i nie odbiegają przedmiotem ani w istotny sposób wolumenem w skali roku od innych zleceń zawieranych przez Emitenta z ZenithOptimedia Group Sp. z o.o. w ciągu poprzednich 3 lat. Największe zlecenie w okresie od 22 października 2014 r. do 6 lipca 2015 r. z tym domem mediowym pochodzi z 17.02.2015 r., zrealizowane zostało w okresie 2015.02.27 – 2015.03.29 i opiewało na kwotę 143 tys. zł. Warunki tego zlecenia były standardowe i typowe, podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych zleceń.

Kryterium uznania tych zleceń za znaczące jest przekroczenie przez nie łącznie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

PODOBNE ARTYKUŁY