ESPI 3/2018 List intencyjny w sprawie przejęcia spółki świadczącej usługi abonamentowe audio i aroma – aktualizacja informacji

ESPI 3/2018 List intencyjny w sprawie przejęcia spółki świadczącej usługi abonamentowe audio i aroma – aktualizacja informacji – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 7 lutego 2018 r. strony listu intencyjnego z dnia 17 października 2017 r. („List”), o którym Emitent informował raportem ESPI 36/2017, zakończyły negocjacje bez osiągnięcia porozumienia. Powodem przeciągających się i trudnych negocjacji były ustalenia i wnioski z badania due diligence. Due diligence pokazało odmienny obraz i rzeczywiste wyniki finansowe Make Sense Media Sp. z o.o. („MSM”) niż prezentowane wcześniej przez tą spółkę oraz jej większościowego właściciela. Due diligence ujawniło również nieznane wcześniej istotne ryzyka związane z tą spółką i jej działalnością, które miały istotny wpływ na negocjacje oraz dyskutowane warunki przejęcia i dalszej współpracy.

PODOBNE ARTYKUŁY