ESPI 23/2015 Aktualizacja informacji ws. planowanego przejęcia spółki działającej w branży Emitenta

ESPI 23/2015 Aktualizacja informacji ws. planowanego przejęcia spółki działającej w branży Emitenta – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A., w nawiązaniu do raportu nr 2/2015 z dnia 14.01.2015 roku informuje, że w dniu 28 maja br., wobec nieprzekazania – mimo deklaracji w tym zakresie – przez osoby fizyczne posiadające 100% udziałów w Magic Group Polska Sp. z o.o. i jednocześnie zarządzające tą spółką, wszystkich niezbędnych informacji do zakończenia procesu due diligence, Zarząd Internet Media Services S.A. podjął decyzję o odstąpieniu od negocjacji z w/w udziałowcami. Zakończenie negocjacji nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań którejkolwiek ze stron.

PODOBNE ARTYKUŁY