Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25.05.2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz

Projekty uchwał na ZWZ – pobierz

Proponowane zmiany w Statucie – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ – pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok – pobierz

Treść uchwał podjętych przez ZWZ – pobierz

Tekst jednolity Statutu IMS S.A. – pobierz

Recommended Posts