Zwyczajne Walne Zgromadzenie 09.06.2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz

Projekty uchwał na ZWZ – pobierz

Załącznik do Uchwały nr 21 ZWZ – Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok – pobierz

Załącznik do Uchwały nr 21 ZWZ – Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok – pobierz

Zmiany w Statucie IMS S.A. – pobierz

Treść uchwał podjętych przez ZWZ 09.06.2022 r. – pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok – pobierz

Recommended Posts