Spółka Internet Media Services S.A.

Spółka Internet Media Services S.A. (IMS) podnosi jakość swoich usług poprzez kolejną, znaczącą poprawę dźwięku emitowanego przez jej serwery muzyczne. Nawet przy dużym natężeniu emitowana muzyka jest czystsza, co w jeszcze większym stopniu umożliwia tworzenie niepowtarzalnego klimatu w miejscu sprzedaży. Dzięki wprowadzonym w ramach usług audiomarketingowych zmianom klienci IMS otrzymują pewność najwyższej jakości dźwięku, a reklamy emitowane przez IMS bardziej sugestywny przekaz. W nowej wersji serwera, nazwanej Mediabox HD, poprawie ulegają jednocześnie trzy obszary: zastosowano wyższą jakość formatu plików, wykorzystano najnowsze urządzenie do broadcasting’u cyfrowego ORBAN 6300 oraz zastosowano kartę dźwiękową o poprawionych parametrach.  Wszystko to pozwala uzyskać odstęp sygnału od szumu w zakresie ponad 100 decybeli, co powoduje niższy poziom kompresji dźwięku, a tym samym jego łagodniejszą barwę i bardziej subtelne brzmienie.

PODOBNE ARTYKUŁY