IMS SA jako pierwsza spółka z NewConnect planuje wypłatę dywidendy za 2012 rok

Wysokość rekomendowanej przez Zarząd dywidendy ma wynieść łącznie 331 tys. PLN. IMS SA jest jedną z nielicznych Spółek notowanych na NewConnect, których strategia zakłada wypłacanie co rok dywidendy AkcjonariuszomJako Grupa IMS utrzymujemy stabilną pozycję rynkową i dobrą kondycję finansową, co znajduje potwierdzenie w decyzji o wypłacie dywidendy. Podjęta decyzja nie przeszkadza nam przeznaczać środków finansowych na inwestycje w rozwój Grupy oraz w realizację nowych projektów – mówi Michał Kornacki, Prezes Zarządu IMS S.A.
IMS SA obecnie prowadzi prace nad zakończeniem dużych projektów związanych z Systemem Digital Signage Premium i Systemem Lokalizator. Zarząd deklaruje, że Grupa IMS będzie podejmować działania, których celem jest umacnianie pozycji IMS na rynku marketingu sensorycznego przez wdrażanie kolejnych projektów i rozwój nowych produktów.
W kolejnych latach również będziemy dążyli do tego, aby dzielić się zyskiem z naszymi Akcjonariuszami. Wysokość dywidendy w danym roku obrotowym będzie uzależniona od potrzeb inwestycyjnych i bieżącej sytuacji finansowej Spółki – dodaje Michał Kornacki, Prezes Zarządu IMS S.A.
Ostateczną decyzję odnośnie podziału zysku netto Grupy IMS za 2012 rok podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

PODOBNE ARTYKUŁY