ESPI 42/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 16.09.2019 r. do 20.09.2019 r.

ESPI 42/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 16.09.2019 r. do 20.09.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 19.09.2019 – 20.09.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 16.09.2019 r. – 20.09.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 2.350  (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,78 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 8.907,75 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VIII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:

  • w dniu 16.09.2019 r. zrealizowano nabycie 440 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0014% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0014% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,80 zł;
  • w dniu 17.09.2019 r. zrealizowano nabycie 450 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0014% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0014% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,79 zł;
  • w dniu 18.09.2019 r. zrealizowano nabycie 380 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0012% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0012% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,80 zł;
  • w dniu 19.09.2019 r. zrealizowano nabycie 390 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0012% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0012% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,79 zł;
  • w dniu 20.09.2019 r. zrealizowano nabycie 690 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0021% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0021% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,75 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 16.09.2019 r. do 20.09.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 47,00 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0073% kapitału zakładowego Spółki i daje 2.350 głosów stanowiących 0,0073% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 186.765 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,58% kapitału zakładowego i dających 186.765 głosów stanowiących 0,58% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY