ESPI 18/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 25.05.2017 roku

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 25.05.2017 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Dariusz Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6.282.320, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6.282.320, co uprawniało do 32,38% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 18,75% ogólnej liczby głosów;
2) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.374.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.374.000, co uprawniało do 27,70% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,04% ogólnej liczby głosów;
3) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 2.980.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.980.000, co uprawniało do 15,36% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,90% ogólnej liczby głosów;
4) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.835.019, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.835.019, co uprawniało do 14,61% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,46% ogólnej liczby głosów.
5) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1.340.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.340.000, co uprawniało do 6,91% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 4,00% ogólnej liczby głosów.

ESPI 18/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 25.05.2017 roku

Recommended Posts