ESPI 22/2016 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia – aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportów nr 34/2014, 15/2015, 38/2015, 47/2015, 54/2015, 62/2015, 70/2015 oraz 13/2016 Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016 roku, strony porozumienia dotyczącego projektu Funbox tj. IMS S.A., Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o. („LabPi”) oraz Pan Jacek Kwaśniak (większościowy udziałowiec i Prezes LabPi) przedłużyły najpóźniej do dnia 31 maja 2016 roku termin końcowych ustaleń i podpisania umowy inwestycyjnej. W raporcie nr 13/2016 Emitent informował, że w przypadku niepodpisania umowy inwestycyjnej w terminie do 30 kwietnia 2016 r., Emitent odstąpi od dalszego procedowania w tym zakresie. Jednak w opinii Zarządu, przeciągające się wcześniej negocjacje przebiegają obecnie we właściwym tempie. Przedłużenie terminu wynika przede wszystkim z konieczności rejestracji przez sąd zmian w umowie spółki LabPi (i związanego z tym ok. 3 – 4 tygodniowego oczekiwania na wydanie decyzji przez sąd rejestrowy, który to okres jest niezależny od stron porozumienia), niezbędnych do podpisania umowy inwestycyjnej, aby umowa inwestycyjna mogła we właściwy sposób zabezpieczać interes Emitenta. Emitent zakłada, że w tym czasie zakończone zostaną negocjacje ze stronami porozumienia i w drugiej połowie maja br. dojdzie do podpisania umowy inwestycyjnej.

ESPI 22/2016 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia – aktualizacja informacji