ESPI 69/2018 Powołanie spółki Muzola Sp. z o.o.

ESPI 69/2018 Powołanie spółki Muzola Sp. z o.o. – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „IMS”), w nawiązaniu do raportów ESPI 63/2018 oraz ESPI 65/2018 informuje, iż w dniu dzisiejszym zawiązana została Muzola Sp. z o.o. – spółka celowa do realizacji projektu szaf grających. Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie ESPI 63/2018, Emitent objął 15% udziałów w ww. spółce. IMS w terminie 24 miesięcy liczonych od dnia przeniesienia praw własności intelektualnej opisanych w raporcie ESPI 63/2018, posiadać będzie prawo do nabycia od Inwestorów Prywatnych („Opcja call I”) łącznie 45% udziałów w spółce celowej (22,5% od każdego z Inwestorów Prywatnych) za łączną cenę 22 500 zł, tj. 11 250 zł za 22,5% udziałów przysługujących każdemu z Inwestorów Prywatnych. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia Emitent skorzysta z Opcji call I i obejmie tym samym pakiet większościowy w Muzola Sp. z o.o., nabywając jednocześnie uprawnienie do powoływania większości członków zarządu tej spółki.

W dniu 29 listopada br. podpisana została także umowa pożyczki opisana w raporcie ESPI 63/2018. Emitent udzielił spółce Muzola Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 264.700 PLN. Środki pieniężne przelewane będą w transzach, na żądanie pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca ma prawo zażądać zwrotu pożyczki po 31 grudnia 2021 roku.

PODOBNE ARTYKUŁY