ESPI 68/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 29.11.2018 roku

ESPI 68/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 29.11.2018 roku – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29.11.2018 r. z określeniem liczby głosów
przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
1) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.374.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.374.000, co uprawniało do 41,23% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,04%
ogólnej liczby głosów;
2) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 2.980.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.980.000, co uprawniało do 22,86% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,90%
ogólnej liczby głosów;
3) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.543.284, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.543.284, co uprawniało do 19,51% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 7,59%
ogólnej liczby głosów;
4) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1.200.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.200.000, co uprawniało do 9,21% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,58%
ogólnej liczby głosów.

PODOBNE ARTYKUŁY