ESPI 56/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 28.09.2018 r. do 04.10.2018 r.

ESPI 56/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 28.09.2018 r. do 04.10.2018 r. – pobierz

Zestawienie transakcji w okresie 28.09.2018 – 04.10.2018 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 28.09.2018 r. – 04.10.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 25.117 (dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemnaście) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,30 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 83.198,21 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 28.09.2018 r. zrealizowano nabycie 5.485 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0164% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0164% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,24 zł;
  • w dniu 01.10.2018 r. zrealizowano nabycie 4.143 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0124% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0124% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,30 zł;
  • w dniu 02.10.2018 r. zrealizowano nabycie 5.395 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0161% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0161% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,32 zł;
  • w dniu 03.10.2018 r. zrealizowano nabycie 5.999 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0179% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0179% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,34 zł;
  • w dniu 04.10.2018 r. zrealizowano nabycie 4.095 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0122% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0122% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,31 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 28.09.2018 r. do 04.10.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 502,34 zł. Nabyty pakiet 25.117 akcji stanowi 0,0750% kapitału zakładowego Spółki i daje 25.117 głosów stanowiących 0,0750 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.581.492 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,72% kapitału zakładowego i dających 1.581.492 głosów stanowiących 4,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nabyte w ramach V Transzy akcje własne Spółki zgodnie z decyzją Zarządu IMS S.A. podjętą w dniu 17 września 2018 roku będą przeznaczone do umorzenia. Zarząd IMS S.A. zarekomenduje najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki umorzenie posiadanych obecnie akcji własnych oraz wszystkich pozostałych akcji skupionych przez Spółkę do końca 2018 roku w ramach Programu Skupu Akcji Własnych IMS S.A. Emitent informował o tym raportem bieżącym ESPI 48/2018 z 17.09.2018 roku.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY