ESPI 48/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 14.10.2019 r. do 18.10.2019 r.

ESPI 48/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 14.10.2019 r. do 18.10.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 14.10.2019 – 18.10.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 14.10.2019 r. – 18.10.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 7.739 (siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,63 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 28.197,22 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VIII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.: • w dniu 14.10.2019 r. zrealizowano nabycie 589 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0018% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,64 zł;
• w dniu 15.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.800 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0056% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0056% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,64 zł;
• w dniu 16.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.850 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0057% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0057% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,63 zł;
• w dniu 17.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.900 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0059% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0059% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,64 zł;
• w dniu 18.10.2019 r. zrealizowano nabycie 1.600 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0049% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0049% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,63 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 14.10.2019 r. do 18.10.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 154,78 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0239% kapitału zakładowego Spółki i daje 7.739 głosów stanowiących 0,0239% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 214.375 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,66% kapitału zakładowego i dających 214.375 głosów stanowiących 0,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY