ESPI 48/2018 Decyzja w sprawie przeznaczenia skupionych akcji własnych

ESPI 48/2018 Decyzja w sprawie przeznaczenia skupionych akcji własnych – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 19 z 9 czerwca 2016 r. oraz uchwale nr 19 z 25 maja 2017 roku w powiązaniu z uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, podjął uchwałę w sprawie wskazania sposobu wykorzystania akcji własnych w liczbie 1.256.375 sztuk (stanowiących 3,75% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.256.375 głosów, 3,75%, wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu) nabytych w ramach Programów Skupu Akcji Własnych Spółki prowadzonych w trybie określonym uchwałą nr 1 z 26.09.2016 r., uchwała nr 1 z 13.02.2018 r. oraz uchwałą nr 1 z 29.06.2018 roku Zarządu Emitenta.

Przedmiotowe akcje Zarząd Spółki postanowił przeznaczyć do umorzenia.

Zarząd zarekomenduje najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta umorzenie posiadanych obecnie ww. akcji własnych oraz wszystkich pozostałych akcji skupionych przez Spółkę do końca 2018 roku w ramach Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

PODOBNE ARTYKUŁY