ESPI 40/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 31.07.2018 roku

ESPI 40/2018 WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IMS S.A. W DNIU 31.07.2018 ROKU – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 31.07.2018 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

  • Dariusz Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6.158.820, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6.158.820, co uprawniało do 27,69% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 18,38% ogólnej liczby głosów;
  • Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.874.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.874.000, co uprawniało do 26,41% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 17,53% ogólnej liczby głosów;
  • CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 2.980.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.980.000, co uprawniało do 13,40% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,90% ogólnej liczby głosów;
  • Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.630.019, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.630.019, co uprawniało do 11,83% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 7,85% ogólnej liczby głosów;
  • Fundusze i Subfundusze zarządzane przez Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (tj. Opera Fundusz Inwestycyjny (Universa.Pl), Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu, Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji, Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu, Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji, Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Małych I Średnich Spółek) – łączna liczba posiadanych akcji: 2.427.902, łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.427.902, co uprawniało do 10,92% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi łącznie 7,25% ogólnej liczby głosów.
  • Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1.200.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.200.000, co uprawniało do 5,40% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,58% ogólnej liczby głosów.

PODOBNE ARTYKUŁY