ESPI 35/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 08.07.2019 r. do 12.07.2019 r.

ESPI 35/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 08.07.2019 r. do 12.07.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 08.07.2019 – 12.07.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 08.07.2019 r. – 12.07.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 8.454  (osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,96 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 33.545,27 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:

  • w dniu 08.07.2019 r. zrealizowano nabycie 1.200 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0037% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0037% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,01 zł;
  • w dniu 09.07.2019 r. zrealizowano nabycie 504 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0016% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0016% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,98 zł;
  • w dniu 10.07.2019 r. zrealizowano nabycie 3.500 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0108% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0108% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,96 zł;
  • w dniu 11.07.2019 r. zrealizowano nabycie 1.250 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0039% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0039% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,95 zł;
  • w dniu 12.07.2019 r. zrealizowano nabycie 2.000 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0062% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0062% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,92 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 08.07.2019 r. do 12.07.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 169,08 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0261% kapitału zakładowego Spółki i daje 8.454 głosów stanowiących 0,0261% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 174.695 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,54% kapitału zakładowego i dających 174.695 głosów stanowiących 0,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY