ESPI 27/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 06.06.2019 r. do 07.06.2019 r.

ESPI 27/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 06.06.2019 r. do 07.06.2019 r.- pobierz

Zestawienie transakcji 06.06.2019 – 07.06.2019- pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 06.06.2019 r. – 07.06.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 4.420 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 4,00 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 17.738,06 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:

  • w dniu 06.06.2019 r. zrealizowano nabycie 1.720 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0054% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0054% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,03 zł;
  • w dniu 07.06.2019 r. zrealizowano nabycie 2.700 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0085% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0085% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,01 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 06.06.2019 r. do 07.06.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 88,40 zł. Nabyty pakiet  akcji stanowi 0,0138% kapitału zakładowego Spółki i daje 4.420 głosów stanowiących 0,0138% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 147.639 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,46% kapitału zakładowego i dających 147.639 głosów stanowiących 0,46% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY