ESPI 13/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 08.02.2019 r. do 14.02.2019 r.

ESPI 13/2019 : Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 08.02.2019 r. do 14.02.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji okres 08.02.2019 – 14.02.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 08.02.2019 r. – 14.02.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 10.798 (dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 4,00 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 43.266,34 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 11.02.2019 r. zrealizowano nabycie 1.720 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0054% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0054% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,97 zł;
  • w dniu 12.02.2019 r. zrealizowano nabycie 3.415 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0107% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0107% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,01 zł;
  • w dniu 13.02.2019 r. zrealizowano nabycie 3.363 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0106% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0106% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,01 zł;
  • w dniu 14.02.2019 r. zrealizowano nabycie 2.300 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0072% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0072% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,98 zł;

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 08.02.2019 r. do 14.02.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 215,96 zł. Nabyty pakiet  akcji stanowi 0,0339% kapitału zakładowego Spółki i daje 10.798 głosów stanowiących 0,0339% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie, po umorzeniu 1.627.068 akcji własnych (RB 11/2019 z dnia 14 lutego 2019 r.), Spółka posiada łącznie 107.577 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,34% kapitału zakładowego i dających 107.577 głosów stanowiących 0,34% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY