ESPI 10/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 01.02.2019 r. do 07.02.2019 r.

ESPI 10/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 01.02.2019 r. do 07.02.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 01.02.2019 – 07.02.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 01.02.2019 r. – 07.02.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 14.263 (czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcje własne po średniej cenie jednostkowej 3,99 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 57.002,46 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 01.02.2019 r. zrealizowano nabycie 1.210 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0036% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0036% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,95 zł;
  • w dniu 04.02.2019 r. zrealizowano nabycie 2.527 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0075% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0075% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,02 zł;
  • w dniu 05.02.2019 r. zrealizowano nabycie 3.552 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0106% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0106% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,99 zł;
  • w dniu 06.02.2019 r. zrealizowano nabycie 3.564 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0106% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0106% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,95 zł;
  • w dniu 07.02.2019 r. zrealizowano nabycie 3.410 akcji IMS S.A. stanowiących 0,102% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0102% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,01 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 01.02.2019 r. do 07.02.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 285,26 zł. Nabyty pakiet  akcji stanowi 0,0426% kapitału zakładowego Spółki i daje 14.263 głosy stanowiące 0,0426% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.723.847 sztuk akcji własnych, stanowiących 5,15% kapitału zakładowego i dających 1.723.847 głosów stanowiących 5,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29.11.2018 roku, 1.627.068 akcji własnych zostanie umorzonych. Akcje nabywane w ramach VI Transzy nie biorą udziału w procesie umorzenia wynikającego z ww. Uchwały.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY