Rozliczenie dotacji unijnej na 1,5 mln zł

W dniu 28 marca 2013 r. Zarząd Internet Media Services SA otrzymał z Banku Gospodarstwa Krajowego informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność złożonego 25 lutego br., wynikającego z zakończenia rozpoczętego w 2010 roku projektu "Wdrożenie najnowocześniejszego Systemu Videomarketingu Digital Signage Premium w wiodących galeriach". Nakłady inwestycyjne poniesione przez Spółkę na realizację projektu w latach 2010 – 2012 wyniosły łącznie 3 835 tys. zł i przyczyniły się do znaczącej rozbudowy i unowocześnienia posiadanego systemu Digital Signage, powiększenia zasięgu sprzedażowego oraz możliwości sprzedaży reklam video w galeriach handlowych. BGK zatwierdził do wypłaty na rzecz IMS SA całość wnioskowanej kwoty premii technologicznej, tj. 1 462 tys. zł. Bezzwrotna dotacja w wysokości 1 462 tys. zł w istotny sposób obniży koszty działalności Spółki oraz Grupy IMS i wpłynie na osiągane wyniki finansowe począwszy od II kwartału 2013 r.

PODOBNE ARTYKUŁY