IMS członkiem Polskiej Rady Centrów Handlowych

 W marcu Internet Media Services SA został członkiem Polskiej Rady Centrów Handlowych. PRCH to największa w Polsce organizacja pozarządowa zrzeszająca firmy i specjalistów związanych bezpośrednio lub pośrednio z branżą centrów oraz ulic handlowych. Celem organizacji jest wspieranie rozwoju firm działających na rynku nieruchomości handlowych w Polsce, promocja pozytywnego wizerunku branży w kręgach opiniotwórczych oraz tworzenie szerokiego forum dla rozwoju kontaktów, badań, wiedzy i  propagowania najlepszych praktyk.

PODOBNE ARTYKUŁY