Akcje IMS SA w NewConnect Lead!

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA komunikatem z dnia 26 marca 2013 roku zakwalifikował akcje Internet Media Services SA do segmentu NewConnect Lead – indeksu najlepszych spółek notowanych na NewConnect, o największym potencjale do przeniesienia na główny parkiet GPW. Aby znaleźć się w tym prestiżowym gronie, musiało zostać spełnionych szereg restrykcyjnych warunków, dotyczących m.in. wielkości kapitalizacji, ilości dziennych transakcji na akcjach Spółki, przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, dobrej komunikacji z inwestorami poprzez rzetelne wypełnianie obowiązków informacyjnych. Szczególne oznaczenie nazwy akcji IMS SA w serwisach informacyjnych GPW i na stronie www.newconnect.pl , wynikające z przynależności do NewConnect Lead, nastąpi od sesji giełdowej w dniu 2 kwietnia 2013 r.

PODOBNE ARTYKUŁY